Autošampon Koch Acid Shampoo A  22 kg
skladem (2 ks)

Koch Chemie
Autošampon Koch Acid Shampoo A 22 kg

kyselý šampon pro portálové mycí linky

Vaše cena s DPH/ks
4 020 Kč
3 322 Kč bez DPH/ks
běžná cena s DPH 0 Kč, ušetříte  %
Objednací číslo: 4311022

EAN: 4260188689343

Autošampon Koch Acid Shampoo A 22 kg

kyselý šampon pro portálové mycí linky

Popis přípravku : Koncentrovaný, kyselý šampon pro portálové a další mycí linky s konvenční úpravou procesní vody. Kombinace pěnivých tenzidů s mírným obsahem kyselin zaručuje šetrné a důkladné čištění vozidel. Složky přípravku na sebe vážou tvrdou vodu, zabraňují tvorbě vodního kamene a neutralizují povrch vozidla i alkalickou procesní vodu z předčištění. Napomáhají samočištění, a tím prodlužují životnost kartáčů. Vybrané tenzidy zajišťují optimální přípravu pro sušení. Podporují rychlou sedimentaci nečistot. Kvůli obsahu fosfátů je pouze v omezené míře vhodný pro zařízení pro úpravu a biologické čištění užitkové vody.

Oblasti použití: Portálové a další mycí linky s konvenční úpravou procesní vody.

Doporučené použití: Nanášejte pomocí dávkovacího čerpadla neředěné až po poměr 1 : 10.
                                        Doporučená spotřeba na osobní vozidlo: Pěna: 15–30 ml. Šampon: 8–15 ml.

Výstražná upozornění: Nenechte zaschnout. Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331-PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353-PŘI STYKU S KůŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. 
P305+P351+P338-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310-Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P390-Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

 

Zobrazit celý popis

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás také zajímat...

Aktivní pěna s vánoční vůní Koch Gentle Snow Foam X-Mas 1 l pH neutrální Koch Chemie

Aktivní pěna s vánoční vůní Koch Gentle Snow Foam X-Mas 1 l pH neutrální

hustá neutrální pěna s vánoční vůní skořice, šetrná k voskům a konzervacím

Nové
404 Kč
bez DPH
489 Kč
s DPH
Univerzální čistič Koch Green Star Univerzal 22 kg Koch Chemie

Univerzální čistič Koch Green Star Univerzal 22 kg

Vysoce účinný universální čistič, který je vhodný na čištění exteriéru vozidla i…

2 343 Kč
bez DPH
2 835 Kč
s DPH
Autošampon s Nano konzervací Koch Nanomagic shampoo 750 ml i pro matné laky Koch Chemie

Autošampon s Nano konzervací Koch Nanomagic shampoo 750 ml i pro matné laky

Popis: špičkový autošampon s nano konzervací určený k ručnímu mytí vozidel a m…

362 Kč
bez DPH
438 Kč
s DPH
Nabízíme výrobky
německé a švýcarské
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čt 7.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 14.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

32 let na trhu