O nás

Profil firmy

eeko GRADOFirma eko GRADO s.r.o. byla založena v roce 1992 a sídlí v Mostě - Velebudicích. V průběhu let se firma rozvíjela a rostla, původní prostory v Bylanech u Mostu přestaly vyhovovat, a proto se vedení rozhodlo pro přesídlení do Velebudic.

Přestěhováním firma získala, neboť se veškeré zázemí firmy dostalo pod jednu střechu. Společnost se stala vlastníkem celého objektu, který si upravila podle svých potřeb. Nyní nově zrekonstruovaný objekt slouží nejen svému účelu, ale zároveň firmu reprezentuje svým moderním vzhledem. Činost firmy eko GRADO se neomezuje pouze na Most a okolí. Tato společnost působí po celé České republice a v každém regionu má svého obchodního zástupce. Počet zaměstnanců vzrostl od roku 1992 z původních tří na současných osmnáct. Aby byli zaměstnanci stále profesně na výši, provádí společnost eko GRADO pravidelná školení.

Čím se firma zabývá?

S ohledem na zhoršující se životní prostředí po celém světě a pro zlepšení bezpečnosti a hygieny práce se společnost zaměřila na prodej ekologicky nezávadných látek, které pomocí různých technologických systémů zlepšuje životní prostředí. Tuto činnost oceníme zejména v našem regionu, kde se v dřívějších dobách na ekologii nebral zřetel. Z předešlého vyplývá, že činnost firmy eko GRADO je velice záslužná. Sortiment výrobku a technologií, který tato společnost nabízí, se neustále rozšiřuje a zlepšuje. Firma eko GRADO je tak připravena uspokojit i náročné zákazníky.

V čem služby této společnosti spočívají?

Firma eko GRADO prodává stroje a prostředky, které slouží k průmyslovému čištění. Mohou se uplatnit například v autodílnách, ve stavebnictví, při požárních sanacích, v zemědělství, v potravinářském průmyslu, při úpravě odpadních vod, v textilním průmyslu, v tiskárnách, v elektrárnách a dokonce v letecké, lodní a železniční dopravě. Mezi výrobky, které společnost eko GRADO nabízí, patří mimo jiné mycí stoly a náplně do nich, chemické výrobky, čistící prostředky pro úklidové firmy, vysokotlaké stroje, pojízdné rotační kartáče, čistící a stírací utěrky, ale i automatické pračky určené k čištění a odmaštění součástek. V neposlední řadě je tu úplná novinka firmy a tou je přístroj na odstranění graffitti a to dokonce bez chemie a vody.Jak z názvu firmy vyplývá, o ekologii se zde nejen mluví, ale zároveň veškeré produkty, které eko GRADO nabízí, jsou ekologicky nezávadné.Všechny výše zmiňované produkty rovnou dodává konečným odběralelům a firmám.

Kdo v současné době nemá problémy s odpady?

Společnost eko GRADO s.r.o. poskytuje zákazníkům, kteří od ní nakupují náplně do mycích stolů službu navíc. Bezplatně odveze a zlikviduje použitou náplň při výměně za novou, včetně vypsání Evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Projekt: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012626

Název projektu:
Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti eko GRADO spol. s r.o.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, Výzva č.97
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012626
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti eko GRADO spol. s r.o.

Popis projektu:
Koncepční vzdělávání zaměstnanců společnosti eko GRADO spol. s r.o. je spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem je zkvalitnění, zefektivněni a následná aplikace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti eko GRADO spol. s r.o., které zajistí posílení jejich adaptability v rámci podniku, zvýšení kvalifikace a napomůže udržitelnosti zaměstnanců na trhu práce.

Doba realizace projektu:
1.10.2019 – 30.9.2021

 

Nabízíme výrobky
německé a švýcarské
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čt 7.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 14.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

32 let na trhu