Silný čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 74 25 l
skladem (více než 10 ks)

Amstutz
Silný čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 74 25 l

Vaše cena s DPH/ks
5 778 Kč
4 775 Kč bez DPH/ks
běžná cena s DPH 0 Kč, ušetříte  %
Objednací číslo: 11143025

Silný čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 74 25 l

Popis produktu: MOTOREI 74 je silný tekutý čistič motorů a odstraňovač mastnot.

Okruh použití: Výrobek se používá na odstranění silně znečištěných motorových částí a šasí, také odstraňuje fleky od asfaltu. Při použití v motorovém prostoru nepoškozuje kovy, umělé hmoty a různé gumové těsnění, kroužky hadice apod. Přesto je nutné snášenlivost materiálu a výrobku v motorovém prostoru přezkoušet (kryty a vodní laky).

Použití: Ve stavu dodání nanést na motor nebo jiné znečištěné části. Následně opláchnout tlakem vody.

Ekologie: Je nutné dodržovat předpisy o odpadních vodách.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo – nebezpečí
Nebezpečné složky pro označování
Uhlovodíky, C9, aromáty; CAS č. : 128601-23-0
Standardní věta o nebezpečnosti
Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může dráždit dýchací cesty.
H336 Může způsobit ospalost a závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Prevence
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.

Reakce
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Skladování
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.

Zobrazit celý popis

Parametry zboží

Objem 10 l

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás také zajímat...

Čistič podlah a motorů Amstutz Amklene D 25 kg Amstutz

Čistič podlah a motorů Amstutz Amklene D 25 kg

Přípravek na mytí motorů. Používá se jako čistící přípravek pro všechny silně zn…

4 025 Kč
bez DPH
4 870 Kč
s DPH
Čistič motoru Amstutz Aqua Top 25 kg Amstutz

Čistič motoru Amstutz Aqua Top 25 kg

AQUATOP je speciální čistič motorů a podvozků, neobsahuje žádné nebezpečné látky…

4 575 Kč
bez DPH
5 536 Kč
s DPH
Čistič podlah a motorů Amstutz Amklene D 10 kg Amstutz

Čistič podlah a motorů Amstutz Amklene D 10 kg

Přípravek na mytí motorů. Používá se jako čistící přípravek pro všechny silně zn…

1 754 Kč
bez DPH
2 122 Kč
s DPH
Čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 2071 25 l Amstutz

Čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 2071 25 l

Popis výrobku: čisticí prostředek na čištění motorů a podvozků. Čisticí prostřed…

4 275 Kč
bez DPH
5 173 Kč
s DPH
Nabízíme výrobky
německé a švýcarské
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čt 7.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 14.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

32 let na trhu