Silný čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 74 10 l
skladem (1 ks)

Amstutz
Silný čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 74 10 l

Vaše cena s DPH/ks
2 499 Kč
2 065 Kč bez DPH/ks
běžná cena s DPH 0 Kč, ušetříte  %
Objednací číslo: 11143010

Silný čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 74 10 l

Popis produktu: MOTOREI 74 je silný tekutý čistič motorů a odstraňovač mastnot.

Okruh použití: Výrobek se používá na odstranění silně znečištěných motorových částí a šasí, také odstraňuje fleky od asfaltu. Při použití v motorovém prostoru nepoškozuje kovy, umělé hmoty a různé gumové těsnění, kroužky hadice apod. Přesto je nutné snášenlivost materiálu a výrobku v motorovém prostoru přezkoušet (kryty a vodní laky).

Použití: Ve stavu dodání nanést na motor nebo jiné znečištěné části. Následně opláchnout tlakem vody.

Ekologie: Je nutné dodržovat předpisy o odpadních vodách.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo – nebezpečí
Nebezpečné složky pro označování
Uhlovodíky, C9, aromáty; CAS č. : 128601-23-0
Standardní věta o nebezpečnosti
Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může dráždit dýchací cesty.
H336 Může způsobit ospalost a závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Prevence
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.

Reakce
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Skladování
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.

Zobrazit celý popis

Parametry zboží

Objem 10 l

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás také zajímat...

Univerzální čistič Koch Green Star 1 l Koch Chemie

Univerzální čistič Koch Green Star 1 l

velmi dobře odstraňuje zaschlý hmyz

162 Kč
bez DPH
196 Kč
s DPH
Silný čistič podlah a motorů Amstutz Amklene D Forte 30 kg Amstutz

Silný čistič podlah a motorů Amstutz Amklene D Forte 30 kg

AMKLENE D FORTE - silný čistící prostředek na motory, podlahy, tekutý, silně alk…

5 928 Kč
bez DPH
7 173 Kč
s DPH
Silný čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 74 25 l Amstutz

Silný čistič motoru a asfaltu Amstutz Motorei 74 25 l

Popis produktu: MOTOREI 74 je silný tekutý čistič motorů a odstraňovač mastnot. …

4 775 Kč
bez DPH
5 778 Kč
s DPH
Čistič motoru Amstutz Aqua Top 10 kg Amstutz

Čistič motoru Amstutz Aqua Top 10 kg

AQUATOP je speciálníčistič motorů a podvozků, neobsahuje žádné nebezpečné látky …

1 976 Kč
bez DPH
2 391 Kč
s DPH
Nabízíme výrobky
německé a švýcarské
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čt 7.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 14.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

32 let na trhu