Sušič do mycí linky Koch Quick Dry & Shine 20 l
skladem (více než 10 ks)

Koch Chemie
Sušič do mycí linky Koch Quick Dry & Shine 20 l

pomocný přípravek pro sušení s přísadami pro lesk

Vaše cena s DPH/ks
4 235 Kč
3 500 Kč bez DPH/ks
běžná cena s DPH 0 Kč, ušetříte  %
Objednací číslo: 4473020

EAN: 426380392762

Sušič do mycí linky Koch Quick Dry & Shine 20 l

pomocný přípravek pro sušení s přísadami pro lesk

Popis přípravku: Účinný pomocný přípravek pro sušení s přísadami pro lesk pro všechny typy mycích linek. Ošetřující a vodoodpudivé složky způsobují rychlé odtržení a velmi dobrý, lesklý výsledek sušení. Složky obsahující silikon zajišťují lesklý výsledek. Optimální také pro biologická zařízení pro úpravu vody a portálové mycí linky. Neobsahuje uhlovodíky z minerálních olejů. Obsahuje silikon. Vyhovuje VDA, třída A.

Okruh použití : Portálové mycí linky, mycí linky, samoobslužné mycí linky atd.

Doporučená použití: Aplikujte čistý pomocí dávkovací pumpy v poměru 1:3. Doporučená spotřeba na osobní automobil cca 20 ml. 

Výstražná upozornění: Před použitím přípravek vyzkoušejte z hlediska vhodnosti a kompatibility.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353-PŘI STYKU S KůŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P301+P330+P331-PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

Zobrazit celý popis

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás také zajímat...

Autošampon Koch Autoshampoo 11 kg Koch Chemie

Autošampon Koch Autoshampoo 11 kg

Autošampon pro mytí osobních a nákladních vozidel, který neobsahuje fosfáty ani …

1 045 Kč
bez DPH
1 264 Kč
s DPH
Sušič s nano konzervací Koch Hyper Dryer 20 l Koch Chemie

Sušič s nano konzervací Koch Hyper Dryer 20 l

Popis přípravku: Další stupeň inovativního high tech sušicího prostředku s velic…

6 150 Kč
bez DPH
7 442 Kč
s DPH
Autošampon Koch Autoshampoo 21 kg Koch Chemie

Autošampon Koch Autoshampoo 21 kg

Autošampon pro mytí osobních a nákladních vozidel, který neobsahuje fosfáty ani …

1 743 Kč
bez DPH
2 109 Kč
s DPH
Přípravek na čištění dlaždic mycích linek Koch Hallenreiniger sauer á 23 kg Koch Chemie

Přípravek na čištění dlaždic mycích linek Koch Hallenreiniger sauer á 23 kg

Kyselý přípravek na čištění mycích linek, dlaždice atd.Popis p…

3 588 Kč
bez DPH
4 341 Kč
s DPH
Nabízíme výrobky
německé a švýcarské
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čt 7.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 14.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

32 let na trhu