Sušič do mycí linky Koch Quick Dry & Shine 10 l
skladem (4 ks)

Koch Chemie
Sušič do mycí linky Koch Quick Dry & Shine 10 l

pomocný přípravek pro sušení s přísadami pro lesk

Vaše cena s DPH/ks
2 432 Kč
2 010 Kč bez DPH/ks
běžná cena s DPH 0 Kč, ušetříte  %
Objednací číslo: 4473010

EAN: 4262380392830

Sušič do mycí linky Koch Quick Dry & Shine 10 l

pomocný přípravek pro sušení s přísadami pro lesk

Popis přípravku: Účinný pomocný přípravek pro sušení s přísadami pro lesk pro všechny typy mycích linek. Ošetřující a vodoodpudivé složky způsobují rychlé odtržení a velmi dobrý, lesklý výsledek sušení. Složky obsahující silikon zajišťují lesklý výsledek. Optimální také pro biologická zařízení pro úpravu vody a portálové mycí linky. Neobsahuje uhlovodíky z minerálních olejů. Obsahuje silikon. Vyhovuje VDA, třída A.

Okruh použití : Portálové mycí linky, mycí linky, samoobslužné mycí linky atd.

Doporučená použití: Aplikujte čistý pomocí dávkovací pumpy v poměru 1:3. Doporučená spotřeba na osobní automobil cca 20 ml. 

Výstražná upozornění: Před použitím přípravek vyzkoušejte z hlediska vhodnosti a kompatibility.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353-PŘI STYKU S KůŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P301+P330+P331-PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

Zobrazit celý popis

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás také zajímat...

Sušič do mycí linky Koch Quick Dry & Shine 20 l Koch Chemie

Sušič do mycí linky Koch Quick Dry & Shine 20 l

pomocný přípravek pro sušení s přísadami pro lesk

3 500 Kč
bez DPH
4 235 Kč
s DPH
Pěna do mycí linky Koch Active Foam 21kg Koch Chemie

Pěna do mycí linky Koch Active Foam 21kg

Vysoce koncentrovaná pěna a vůní pro mytí vozidel v mycích linkách, samoobslužný…

3 213 Kč
bez DPH
3 888 Kč
s DPH
Sušič s nano konzervací Koch Hyper Dryer 10 l Koch Chemie

Sušič s nano konzervací Koch Hyper Dryer 10 l

Popis přípravku: nejnovější inovativní high tech sušicí prostředek s velice dobr…

3 142 Kč
bez DPH
3 802 Kč
s DPH
Nabízíme výrobky
německé a švýcarské
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čt 7.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 14.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

32 let na trhu